GRUPA WSPARCIA

gr wsparcia

 

Grupa wsparcia dla rodziców
Wychowywanie dziecka z zaburzeniami w rozwoju to wyzwanie niosące ze sobą wiele trudności w codziennym życiu. Rodzice bardzo często borykają się z problemami natury społecznej, organizacyjnej, zdrowotnej, ale także i emocjonalnej.

Grupa wsparcia – cele i zadania:
Głównym celem spotkań jest dzielenie się doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Rodzicielstwo jest poważnym wyzwaniem i w każdym kolejnym etapie życia dziecka – innym. Szczególnie bycie rodzicem dziecka niepełnosprawnego jest pełne różnych trudności.
Na spotkaniach grupy rodzice mogą porozmawiać z innymi, przekonać się czy problemy z ich dzieckiem są podobne do tych które mają inni rodzice, podzielić się i poprosić o wyrażenie zdania innych rodziców. Grupę tworzą przede wszystkim rodzice i to oni wnoszą potencjał, energię, oni dzielą się swoimi doświadczeniami.
Rolą osoby prowadzącej jest porządkowanie spotkań, dbanie o to, aby każdy uczestnik grupy znalazł pomoc i wsparcie.
Oprócz rozmów i wymiany doświadczeń prowadzone też są zajęcia psychologiczno – warsztatowe mające na celu integrację rodziców oraz wyposażenie ich w umiejętności psychologiczne oraz zorganizowanie przestrzeni do możliwości odreagowania stresów i napięć dnia codziennego.
Grupa wsparcia pozwala zmniejszyć wątpliwości rodziców, niepokoje, pozwala łatwiej zaakceptować trudną sytuację rodzinną i jeszcze bardziej pokochać niepełnosprawne dziecko. Sytuacja pozostawania w Grupie daje poczucie siły, wartości i nadziei. Integracja między rodzicami pozwala na zdobycie nowych znajomości, nawiązanie przyjaźni, które posłużą do stworzenia ”łańcucha wsparcia” i wymiany użytecznych informacji.

NASZE SPOTKANIA


Poznajemy się – mówimy coś o sobie.
Wymieniamy poglądy na temat wychowania dzieci, radzenia sobie w sytuacjach problemowych.
Przedstawiamy instytucje, specjalistów, lekarzy, którzy są godni polecenia
Konsultujemy się, podejmujemy wspólnie z rodzicem decyzje co do dalszej pracy z dzieckiem w przedszkolu i w domu.
Miło spędzamy czas, jesteśmy dla siebie.

Spotkania w ramach grupy wsparcia odbywają się raz w miesiącu w piątek w świetlicy szkolnej o godz. 15:00.

 

 I SPOTKANIE 

8 lutego odbyło się w naszej szkole pierwsze spotkanie w ramach działającej od nie dawna Grupy Wsparcia dla Rodziców. Na początku pani psycholog, Joanna Gibas powitała przybyłych rodziców oraz przedstawiła obecnych nauczycieli. Pierwszym zadaniem uczestników było określenie celów grupy wsparcia. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozmów, wymiana doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych, wsparcie emocjonalne, czy wreszcie oderwanie się od codziennych obowiązków to główne zadania, jakie według Rodziców powinna spełniać grupa wsparcia. Poruszono również kwestie związane z przebiegiem przyszłych spotkań i oczekiwaniami Rodziców względem poruszanych w tym czasie tematów. W dalszej części w celu bliższego poznania się członków grupy, pokonania bariery nieśmiałości, która zwykle towarzyszy spotkaniom integracyjnym rozmawiano o sposobach spędzania czasu wolnego. Mimo licznych obowiązków, każda z Pań stara się w ciągu tygodnia wygospodarować trochę czasu dla siebie i spędzić go, tak jak lubi. Kawa, pyszna szarlotka, dobry humor i odpowiednie nastawienie to idealny przepis na spędzenie piątkowego popołudnia. Grupa chcąc łączyć przyjemne z pożytecznym przygotowała piękne ozdoby na zbliżającą się imprezę charytatywną na rzecz naszej uczennicy, Julii Dryndos. Pragniemy złożyć serdecznie podziękowania wszystkim obecnym na tym spotkaniu Mamom. Liczymy, że z miesiąca na miesiąc grupa będzie się powiększać i że razem uda nam się stworzyć coś dobrego. Kolejne spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców już w marcu. Do zobaczenia!
Ewelina Michalska
Joanna Gibas
Agnieszka Mirocha
Anna Kurpiel
Autor: Ewelina Michalska

 II SPOTKANIE

Za nami kolejne, wiosenne już spotkanie Grupy Wsparcia dla Rodziców. Tym razem zgodnie z życzeniem Rodziców został poruszony temat dojrzewania i seksualności dzieci niepełnosprawnych. Po krótkim powitaniu przystąpiliśmy do zajęć właściwych. Przedstawiona została prezentacja pt: „ Problemy związane z dojrzewaniem dzieci niepełnosprawnych. Jak sobie z nimi radzić?”. Dzięki prelekcji Rodzice mogli dowiedzieć się m.in. jak przygotować swoje dzieci do trudnego okresu jakim jest dojrzewanie, jakie zachowania mogą się wtedy u dzieci pojawić i jak na nie właściwie reagować. Ponadto na koniec omówione zostały najważniejsze zasady jakimi winni w tym okresie kierować się rodzice i terapeuci. Bardzo dziękujemy Mamom za zaangażowanie w dyskusje i chętne dzielenie się własnymi doświadczeniami odnośnie dojrzewania ich dzieci. Celem pogłębienia tego zagadnienia Rodzicom zaproponowano fachową literaturę oraz artykuł traktujący o seksualności dzieci. Autorem książki jest dr Izabela Fornalik- pedagog specjalny i edukatorka seksualna, która od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rozwojem psychoseksualnym i dojrzewaniem dzieci i młodzieży.
Na kolejne spotkanie w świątecznej atmosferze zapraszamy już w kwietniu.

 Ewelina Michalska

gr.wsp3

Warte uwagi...

gr.wsp2 2

gr.wsp1 2