Zajęcia dodatkowe

                                                   

                            Ruch to zdrowie !

                                                                    OPP dla każdego!

W Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonują dwa koła zainteresowań, skupiające dzieci i młodzież z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Zajęcia koła rekreacyjno- ruchowego oraz gry i zabawy integracyjne odbywają się w poniedziałki w godzinach 15:30-17:00 oraz we wtorki w godzinach 15:00- 16:30. Głównym celem zajęć jest zapewnienie uczestnikom maksymalnej dawki ruchu w atmosferze swobody i zabawy. Uczniowie mają możliwość samodzielnie decydować o aktywnościach i ćwiczeniach, które w danej chwili chcą wykonać.
W pracy z dziećmi z niepełnosprawnością jest to niezwykle ważna i trudna to wykształcenia umiejętność. Podczas zajęć naturalna aktywność dziecka i potrzeba ruchu zostają wykorzystane
w celu usprawnienia ogólnego funkcjonowania i poprawienia pracy zmysłów. Służą poprawieniu relacji między uczestnikami, uczą właściwego spędzania wolnego czasu. Taka dawka sportu daje energię na cały tydzień pracy!
Oprócz systematycznych cotygodniowych zajęć muzyczno-sportowych, OPP organizuje dla uczniów dodatkowe zajęcia w czasie ferii i wakacji zatytułowane: akcja zima oraz akcja lato. Jest to czas zajęć na świeżym powietrzu, wycieczek, wyjść na lodowisko i spacery. Zapraszam do fotorelacji:
Agnieszka Filek


 13417501 1613874325592490 1169819156977751838 n 13407106 1613874888925767 8098078288821164927 n

19656966 360700427666672 2716313438291264810 n

  19665351 360700544333327 971119516319321016 n 19701982 360700587666656 1421378354486019296 n

 20150303 17124120150303 171424 

 

20151216 174036 20151216 174049

 

Zajęcia na basenie

Nasi uczniowie uczestniczą w regularnych wyjazdach na pływalnie do Suchej Beskidzkiej. Pod czujnym okiem opiekunów uczą się pływać. Wolontariusze z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa towarzyszą im w czasie nauki, udzielają pomocy i wsparcia. Koordynatorem wyjazdów jest mgr Sylwia Kempa.

    IMG 7042 IMG 7043 IMG 7044

IMG 7045 IMG 7048 IMG 7050

IMG 7041

   

 

Szkolne Koło Teatralne

Szkolne koło teatralne „Szpila” działa  od wielu lat. W ramach swojej działalności uczniowie przygotowują okolicznościowe montaże poetycko-muzyczne, a wśród nich m.in. bardzo lubiane Jasełka. Spotkania koła odbywają się codziennie, w czasie których młodzi aktorzy m.in. doskonalą swoją wymowę, technikę oddychania, asertywność, umiejętność współpracy w grupie, rozwijają swoje zainteresowania żywym słowem i muzyką oraz bogacą swoją wiedzę w tym zakresie. Spotkania koła cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, gdyż oprócz nauki dają im możliwość miłego spędzania wolnego czasu. Szkole koło teatralne prezentowało swoje spektakle nie tylko w szkole, ale również na różnych konkursach powiatowych i wojewódzkich, otrzymując za swoje prezentacje nagrody i wyróżnienia.  Opiekun Agata Dąbrowska -Tyrpa

DSC00530 DSC00480

P1050917 P1050933

 

KOŁO RELIGIJNE

Szkolne Koło Religijne działa od 10 lat. W ramach swej działalności uczniowie przygotowują się do udziału w wiedzowym konkursie biblijnym. Spotkania koła odbywają się raz w tygodniu, w czasie których uczniowie rozszerzają zainteresowania lekturą Pisma Świętego doskonaląc umiejętności słuchania i rozważania Słowa Bożego. Uczestnicy zajęć odkrywają osobę Jezusa Chrystusa i głębiej poznają Jego naukę. W trakcie tychże zajęć uczniowie przygotowują się do konkursu recytatorskiego w ramach Dni Papieskich w Kalwarii Zebrzydowskiej poznając Osobę i poezję Świętego Jana Pawła II. W wyniku podjętych kroków uczniowie zdobyli znaczące sukcesy w wielu konkursach na etapie gminnym oraz diecezjalnych konkursach wiedzy.
W okresie wielkopostnym uczniowie przygotowują przedstawienia biblijne przygotowujące ich do Świąt Wielkanocnych oraz wyrabiają nawyki kultury świętowania.
Aktywne uczestniczenie w imprezach masowych umożliwia uczniom pokonywanie własnych barier, wykazanie talentu, zaangażowania społecznego poprzez pełnienie wyznaczonych ról, rozwija w nich odwagę i odpowiedzialność za wspólne działania. Uczniowie biorąc udział w konkursach pogłębili swoją wiedzę i rozwijali zainteresowania co zwiększyło ich motywację do dalszej nauki. Odczuwali radość z odniesionych sukcesów. Opiekun Jolanta Serwin

kon rel

 

 IMG 3662  IMG 3658

 

KOŁO PLASTYCZNE

Koło plastyczne ( Arteterapia) powstało na podstawie kilkuletnich doświadczeń pedagogicznych i na potrzeby szkoły.
Prowadząc koło plastyczne pragnę wykształcić naturalną potrzebę aktywności twórczej i ekspresji własnej uczestników zajęć.
Kształcenie plastyczne jest bardzo ważne dla każdego człowieka, a jego efekty są widoczne w różnych dziedzinach życia. Samodzielne wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze ucznia nawet przeciętnie uzdolnionego ze specyficznymi trudnościami w nauce, pobudza wyobraźnię, wrażliwość inicjatywę, uczy wiary w siebie.

Cele główne koła plastycznego to dostosowanie metod pracy do możliwości uczniów i umiejętności, rozwijanie wyobraźni twórczego myślenia i samodzielności w zdobywaniu wiedzy i działaniu, kształtowania umiejętności wyrażania swoich przeżyć i emocji za pomocą wyrazu plastycznego, wdrażanie do kreatywnej pracy w zespole z przestrzeganiem zasad dyscypliny.
Godziny dydaktyczne w szkole ograniczają rozwijanie szerszych zainteresowań uczniów sztuką. Dlatego też, widząc duże zainteresowanie zajęciami plastycznymi, postanowiłam zorganizować koło plastyczne w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Na tych zajęciach mogę wprowadzać ciekawe formy i metody pracy z uczniami, jednocześnie wzbogacając o nowe techniki plastyczne.
W programie tym treści uszeregowane są zgodnie z zasadą stopniowania trudności, aby działania twórcze inspirowały i mobilizowały do coraz lepszych rozwiązań. Nowe techniki dobierane są odpowiednio do możliwości i upodobań ucznia, a treści sformułowane w programie przedstawione są w sposób przejrzysty i jasny.
Na realizację programu przeznaczyłam od jednej do dwóch godzin tygodniowo w miarę potrzeb na okres dwóch semestrów w ciągu roku szkolnego.
Koncepcja programu oparta jest na zasadzie podmiotowości. Oznacza to , że nauczycielowi i uczniowi przypadają role projektantów pracy dydaktycznej. Program charakteryzuje się rozluźnioną kompozycją.
Spotkania koła plastycznego odbywają się w małej grupie w atmosferze zapewniającej uczestnikom komfort psychiczny, życzliwość, aprobatę i pełną swobodę.
Uczestnicy koła plastycznego to uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i z autyzmem.
Na potrzeby koła plastycznego urządziłam klasopracownię, dostosowując ją do tego typu zajęć, poprzez doposażenie w materiały i narzędzia plastyczne.
Taka forma aktywności pozalekcyjnej daje uczniom przykład kulturalnego spędzania czasu wolnego. Pobudza do rozwoju zainteresowań i uzdolnień plastycznych.
Zajęcia te mają spełniać rolę terapii ( arteterapii) ułatwiającej uczniom pokonywanie lęków, kompleksów i rozładowanie napięć emocjonalnych. Uczestnicy, również przygotowują prace plastyczne na konkursy szkolne, międzyszkolne i diecezjalne.