Sala Doświadczania Świata

    Sala doświadczania świata- stymulacja przez zabawę

Od kwietnia 2016 roku w naszej Placówce odbywają się zajęcia rewalidacyjne w sali doświadczania świata. Mają formę terapii indywidualnej lub grupowej (maksymalnie 2 uczniów) i prowadzone są w myśl zasady podążania za dzieckiem. Uczniowie mają możliwość w przyjaznych okolicznościach pobudzać zmysły, doświadczać zjawisk płynących z otoczenia. Naturalna chęć dziecka do zabawy zostaje ukierunkowana w taki sposób, by wspomagać procesy rozwojowe i nauczania. Pobudzana zostaje: uwaga, pamięć, percepcja, koncentracja. Są to bazowe umiejętności, bez których nie da się wprowadzać podstawowych czynności szkolnych, takich jak: czytanie, pisanie, liczenie. Sala spełnia również istotną funkcję relaksacyjną i wyciszającą. Uczniowie ze spektrum autyzmu w ciągu całego dnia „przeładowani” są różnego rodzaju bodźcami: wzrokowymi, słuchowymi, zapachowymi, smakowymi. Pobyt w sali doświadczania pozwala zaktywizować tylko jeden zmysł, a pozostałe wyciszyć. Zajęcia prowadzone są w sposób zindywidualizowany. Terapeuta wybiera aktywności, które w danym momencie są dziecku potrzebne: do wyciszenia lub pobudzenia. To uczeń niejako nadaje kierunek oddziaływań. Sprzyja to rozwijaniu kreatywności i poczucia sprawstwa.

A. Filek

DSC03230 DSC03232

DSC03670 DSC03714

DSC03724 DSC03726

IMG 8264 IMG 8297

IMG 8309 IMG 8311

DSC03210 IMG 8272 

DSC03224  DSC03715

DSC03720 DSC03204