Świetlica

     W bieżącym roku szkolnym opieką wychowawczą w świetlicy objętych zostało 22 uczniów, w tym czworo nowych uczniów, którzy podjęli naukę w SOSW.

    Zajęcia prowadzone w świetlicy oparte są o plan pracy opiekuńczo – wychowawczej, a tematyka poszczególnych zajęć jest adekwatna do aktualnej pory roku, miesiąca oraz świąt i uroczystości wynikających z kalendarza.
    Od tego roku szkolnego świetlica szkolna mieści się w sali 123. Sala świetlicowa została wyposażona w nowe stoliki i krzesła, odpowiednio dostosowane zarówno dla uczniów starszych, jak i tych z młodszych klas. Uczniowie przebywający w świetlicy mogą korzystać z nowo zakupionych pomocy dydaktycznych i zabawek, m.in. gier edukacyjnych, puzzli piankowych, klocków czy zestawu dla małego majsterkowicza. Biblioteka świetlicowa została wzbogacona o nowe książki.

    W czasie zajęć świetlicowych uczniowie mają czas na doskonalenie swoich umiejętności szkolnych, głównie poprzez utrwalanie wiadomości wyniesionych z lekcji, jak również rozwijanie swoich zdolności podczas zajęć plastyczno – technicznych. Dla uczniów młodszych zorganizowany został kącik, gdzie mogą swobodnie odpocząć lub spędzić czas na zabawie.

    W trakcie zajęć świetlicowych dużą uwagę zwraca się na kształtowanie u uczniów umiejętności współdziałania w grupie podczas wykonywania wspólnej pracy. Ważnym zadaniem jest także rozwijanie prawidłowych relacji z kolegami, przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się, dbania o porządek i estetyczny wygląd świetlicy. O zasadach prawidłowego zachowania się przypomina nam regulamin świetlicy, jak również wspólnie wykonany plakat pt: „ ABC dobrego wychowania”.
   Świetlica szkolna systematycznie dekorowana jest pracami uczniów, a gazetka ścienna na bieżąco przypomina nam o ważnych wydarzeniach. Uczniowie na świetlicy angażują się w organizowane konkursy szkolne.           

wychowawca :Małgorzata Rychlik

 

DSC02948

 

 GODZINY PRACY ŚWIETLICY


 PONIEDZIAŁEK: 12:30-14:30
            WTOREK: 12:30-15:00
               ŚRODA: 12:30-15:30
        CZWARTEK: 12:30-14:30
              PIĄTEK: 11:30-14:00

Regulamin świetlicy szkolnej

Wiosna  u NAS

IMG 1915

IMG 1948

IMG 1949

IMG 1951

JESIEŃ

DSC04393

DSC04396

 

DSC04397

 

ZAJĘCIA  ŚWIETLICOWE

 

DSC03109

DSC03112

DSC03097 DSC03076