Przejdź do treści
slajder1
slajder2
slajder3
Przejdź do stopki

Za Życiem

Treść

UWAGA! UWAGA! 

Zarządzeniem Starosty Wadowickiego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej stał się wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym zwanym OKRO ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. 

Najważniejszym zadaniem Ośrodka, a zarazem Powiatu w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin, będzie udzielenie rodzicom specjalistycznej informacji i pomocy dotyczącej problemów związanych z nieprawidłowym rozwojem dziecka. Wysoko wyspecjalizowana kadra terapeutów OKRO służyć będzie fachową pomocą rehabilitacyjną, terapeutyczną, psychologiczną i logopedyczną zapewniając opiekę dziecku i jego rodzinie. 

Dzięki programowi ,,Za życiem” rodzice dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju mogą skorzystać z dodatkowych darmowych zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych niezależnie od tego, gdzie realizują WWR w ramach subwencji oświatowej. 

Osoby, które chcą zgłosić swoje dziecko do zajęć w ramach Programu OKRO mogą złożyć stosowny wniosek wraz z niezbędną dokumentacją do dnia 30 września 2022 roku. Wzór wniosku oraz innych dokumentów dotyczących procedury ubiegania się o przyznanie zajęć specjalistycznych dostępne są Sekretariacie SOSW w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Niemycznowskiego 1. 

Informacje o działalności Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno-Opiekuńczego udzielane są pod numerem telefonu 33 8764918. Można też kontaktować się mailowo pod adresem : soswkalwaria@poczta.onet.pl

Zdjęcia

Filmy

43850