Przejdź do treści
nabór
slajder1
slajder2
slajder3
Przejdź do stopki

Szkoła Podstawowa

Treść

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej przeznaczona jest dla dzieci posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym,  ze sprzężeniami oraz elementami autyzmu.

 

 

 

59401