Przejdź do treści
nabór
slajder1
slajder2
slajder3
Przejdź do stopki

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Treść

Do trzyletniej Szkoły Przysposabiającej do Pracy przyjmowani są absolwenci gimnazjum specjalnego oraz absolwenci masowych gimnazjów realizujących program szkoły specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi , których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

62941