Przejdź do treści
nabór
slajder1
slajder2
slajder3
Przejdź do stopki

Grupy rewalidacyjno- wychowawcze

Treść

Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze w naszej placówce odbywają się codziennie, w formie zespołowej i są przeznaczone dla osób z głębokim upośledzeniem intelektualnym.

Zajęcia prowadzone są metodami dobranymi do możliwości oraz poziomu funkcjonowania dzieci, mają one pomóc uczniom usprawnić zaburzone funkcje rozwojowe i intelektualne.

W naszej pracy wspieramy rozwój psychomotoryczny naszych uczniów opierając się na takich metodach i technikach jak:metoda stymulacji polisensorycznej wg pór roku, Programy Aktywności M.CH Knill, metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, terapia bazalna, elementy Klanzy, różne formy zabaw plastycznych, muzyczno-rytmicznych, elementy biblioterapii a szczególnie staramy się kształtować sposoby komunikowania się poprzez komunikaty werbalne, system obrazkowy, dźwiękowy, gesty, przedmioty. Nasi uczniowie korzystają z Sali Doświadczania Świata, gdzie stymulowane są ich zmysły a także wyzwalana jest ich spontaniczna aktywność. Staramy się aby czas spędzony na zajęciach był przyjemny i dobrze wykorzystany.

E. Woźniak

GRAMY ZMYSŁAMI

DZIEŃ DYNI

WARZYWNE OBRAZY

59402