Przejdź do treści
nabór
slajder1
slajder2
slajder3
Przejdź do stopki

Wczesne Wspomaganie

Treść

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego jest szansą na skuteczną stymulację dziecka.

 

      Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole.

     Podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju jest rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzeń genetyczne, wady wrodzone, uszkodzeń narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.


Do zadań wczesnego wspomagania należy:
- usprawnianie zaburzonego rozwoju psychofizycznego
- stymulowanie rozwoju mowy i języka
- usprawnianie zaburzonych funkcji zmysłów
- przygotowania do nauki szkolnej
- obniżenia napięcia emocjonalnego
- polepszenia relacji rówieśniczych i umiejętności pracy w grupie
- usprawniania samoobsługi.

Organizacja zajęć:
- Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4-8 godzinw miesiącu,
- Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną

Terapia jest nieodpłatna

W skład zespołu wczesnego wspomagania wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Są to przede wszystkim:
Pedagog posiadający kwalifikacje w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, odpowiednie do potrzeb czy niepełnosprawności dziecka w szczególności:oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog
- psycholog
- rehabilitant
- logopeda
Inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny

Metody stosowane w ramach zajęć wczesnego wspomagania:
- Metoda Dobrego Startu,
- Metoda Knillów,
- Stymulacja polisensoryczna
- Alternatywne metody komunikacji
- Behawioralne metody edukacji,
- Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
- Praca indywidualna z dziećmi z zaburzeniami rozwoju,
- Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P.E.Denisona,
- Terapia ruchowa ( terapia SI)
Inne w zależności od potrzeb dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- skutki na przyszłość:
- zmniejsza ryzyko opóźnień rozwojowych
- spełnia funkcję terapeutyczną
- zmniejsza skutki uboczne niepełnosprawności ciążącej na dziecku
- dostarcza informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń, prognoz, wiedzy na temat normalnego rozwoju dziecka i jego stymulacji
- umożliwia całej rodzinie przystosowanie się do nowej sytuacji związanej z obecnością i postępowaniem wobec dziecka z niepełnosprawnością

     Organizacja zajęć wczesnego wspomagania odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydawanej przez zespół orzekający w poradni psychologiczno- pedagogicznej właściwej miejscu zamieszkania dziecka lub siedziby przedszkola, do którego dziecko uczęszcza.

               

 

We wrześniu 2019 roku została powołana w naszej Placówce grupa wsparcia dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Celem naszych spotkań jest integracja rodziców, wymiana doświadczeń czy pozyskanie informacji na nurtujące tematy. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Planujemy przeprowadzić warsztaty i szkolenia, rozmowy przy kawie, spotkania integracyjne dla dzieci i rodzeństwa oraz wspólne kolędowanie przy stole.
Wczesne wspomaganie rozwoju to wsparcie dla całej rodziny. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi terapeutami dziecka. Dlatego tak ważna jest współpraca pomiędzy terapeutami w Ośrodku, a rodzicami. Jesteśmy przekonani, że te spotkania pozwolą nam jeszcze lepiej prowadzić terapię i rozwijać naszych podopiecznych.
Agnieszka Filek

            Spotkania


Podczas pierwszego spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka, miały miejsce warsztaty pt. „ Sposoby postępowania podczas zachowań trudnych u dzieci w podejściu niedyrektywnym”. Prowadzące prezentację Panie Urszula Niesyty i Agnieszka Filek przedstawiły: czym są zachowania trudne, z czego wynikają, wskazały sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi. Podczas spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń dotycząca różnych rodzajów zachowań trudnych z którymi borykają się rodzice. W czasie wspólnej dyskusji przy kawie i pysznych ciasteczkach rodzice poszukiwali adekwatnych sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u swoich dzieci.
Agnieszka Mirocha

 

Dnia 06.11.2019 r. o godz. 17.30 odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia Rodziców Dzieci uczęszczających na zajęcia WWRD. Poruszanym tematem były „Anatomiczne determinanty prawidłowego rozwoju mowy dziecka”. Prelekcja prowadzona przez neurologopedę mgr Justynę Lenart pozwalała rodzicom zapoznać się z rodzajami wędzidełek, ich normatywnym rozwojem, a także nieprawidłowym ukształtowaniem, przebiegiem postępowania klinicznego, skutkami nieprawidłowego napięcia mięśni orofacjalnych i propozycjami ćwiczeń, występującymi wadami zgryzu -przyczynami, objawami, a także zaskakującymi skutkami dla funkcjonowania całego organizmu. Przedstawianemu materiałowi towarzyszyła rozmowa i ogromna ilość pytań kierowanych przez zgromadzonych rodziców. Specjalista udzielał wskazówek, a także przygotował materiały dla rodziców, które posłużą do prowadzenia ćwiczeń z dziećmi. Nie zabrakło również anegdot, śmiechu i dobrej zabawy.
Justyna Lenart

          

 Spotkanie grupy wsparcia WWRD odbyło się w lutym pod hasłem „Zabawa podstawową aktywnością dziecka”. W pierwszej części naszego spotkania rodzice wysłuchali prezentacji przygotowanej przez Panią Agnieszkę Filek. W swojej prelekcji poruszyła ona kwestie uczenia się przez zabawę, zaprezentowała także etapy rozwoju zabawy. W tym samym czasie dzieci pod opieką nauczycielek bawiły się na sali Integracji sensorycznej. W drugiej części rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli wspólnie w zabawach przygotowanych przez Panią Agnieszkę Mirocha . Wśród propozycji pojawiły się zabawy z elementami Weroniki Sherborne, zabawy ruchowe M. Bogdanowicz, zabawy z chustą animacyjną, które cieszyły się ogromną popularnością i dawały wiele radości. Na zakończenie dzieci wtulone w swoich rodziców wyciszały się wysłuchując muzyki relaksacyjnej. Dzieci miały wiele radości ze wspólnej zabawy z rodzicami. Myślę, że tym razem cel spotkania został osiągnięty w bardzo dużym stopniu ponieważ, ku naszej radości, coraz więcej rodziców bardzo chętnie i świadomie uczestniczy w organizowanych przez nas spotkaniach.  Dla potwierdzenia aktywności i zaangażowania wszystkich uczestników, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z naszych zajęć, one pokazują wszystko... wspaniałą zabawę i bycie we wspólnocie miłych oraz życzliwych sobie ludzi.

A. Mirocha

  

 

Pliki do pobrania

62941