Przejdź do treści
nabór
slajder1
slajder2
slajder3
Przejdź do stopki

Świetlica

Treść

Świetlica jest miejscem, gdzie każde dziecko może swobodnie odpoczywać po nauce szkolnej.

Zajęcia prowadzone w świetlicy oparte są o plan pracy opiekuńczo – wychowawczej, a tematyka poszczególnych zajęć jest adekwatna do aktualnej pory roku, miesiąca oraz świąt i uroczystości wynikających z kalendarza.
   

Świetlica szkolna mieści się w sali 123. Sala świetlicowa jest wyposażona w nowe stoliki i krzesła, odpowiednio dostosowane zarówno dla uczniów starszych, jak i tych z młodszych klas. Uczniowie przebywający w świetlicy mogą korzystać z nowo zakupionych pomocy dydaktycznych i zabawek, m.in. gier edukacyjnych, puzzli piankowych, klocków czy zestawu dla małego majsterkowicza. Biblioteka świetlicowa została wzbogacona o nowe książki.

    W czasie zajęć świetlicowych uczniowie mają czas na doskonalenie swoich umiejętności szkolnych, głównie poprzez utrwalanie wiadomości wyniesionych z lekcji, jak również rozwijanie swoich zdolności podczas zajęć plastyczno – technicznych. Dla uczniów młodszych zorganizowany został kącik, gdzie mogą swobodnie odpocząć lub spędzić czas na zabawie.

    W trakcie zajęć świetlicowych dużą uwagę zwraca się na kształtowanie u uczniów umiejętności współdziałania w grupie podczas wykonywania wspólnej pracy. Ważnym zadaniem jest także rozwijanie prawidłowych relacji z kolegami, przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się, dbania o porządek i estetyczny wygląd świetlicy. O zasadach prawidłowego zachowania się przypomina nam regulamin świetlicy, jak również wspólnie wykonany plakat pt: „ ABC dobrego wychowania”.
   Świetlica szkolna systematycznie dekorowana jest pracami uczniów, a gazetka ścienna na bieżąco przypomina nam o ważnych wydarzeniach. Uczniowie na świetlicy angażują się w organizowane konkursy szkolne.          

59401