Przejdź do treści
nabór
slajder1
slajder2
slajder3
Przejdź do stopki

Pedagog

Treść

Zadania pedagoga szkolnego:

 • Diagnoza środowiska ucznia poprzez rozpoznanie sytuacji rodzinnej, społecznej, prawnej uczniów klasy pierwszej.

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.

 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów.

 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 • Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

 • Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Metody i techniki, które wykorzystuję w pracy z uczniem:

 • techniki SAZ (m.in. trening prób wyodrębnionych, łańcuchy czynności, plany aktywności, trening incydentalny, system kart),

 • komunikacja alternatywna- PECS, oprogramowania na tabletach(PECS, MÓWik), skrypty pisane,

 • Trening mindfulness,

 • Trening Kontroli Złości,

 • Trening Umiejętności Społecznych,

 • elementy Terapii Ręki,

 • elementy sensoplastyki,

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

 • gry i zabawy dydaktyczne,

 • pogadanka, dyskusja, doświadczenia.

 

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,

 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,

 • masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w szkole,

 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,

 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,

 • szukasz pomocy.

Zapraszam również na cykliczne zajęcia prowadzone w ramach Grupy Wsparcia dla Rodziców.

WAŻNE TELEFONY

116 111 – Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 12 00 12- Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

800 12 12 12- Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

33 873 10 50 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wadowicach

33 823 43 39- Miejski Ośrodek Pomocy S:połecznej w Wadowicach

 

 

 

Zdjęcia

59401