Przejdź do treści
nabór
slajder1
slajder2
slajder3
Przejdź do stopki

Nauczanie indywidualne

Treść

Nauczanie indywidualne organizowane jest dla uczniów którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach odbywających się na terenie klasy. W naszej placówce nauczanie indywidualne realizowane jest na podstawie IPET – indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, który jest opracowywany dla każdego ucznia indywidualnie, zgodnie z jego potrzebami i możliwościami. Metody pracy stosowane przez nauczycieli również dobierane są indywidualnie do potrzeb ucznia.

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze: zajęcia te organizowane są dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem zajęć jest doprowadzenie do maksymalnego usamodzielnienia się ucznia i jego jak najpełniejszego funkcjonowania w środowisku społecznym. Nauczyciele opracowują indywidualny dla każdego ucznia program edukacyjno – terapeutyczny, w którym określane są kierunki pracy z danym uczniem, a także metody i formy wykorzystywane w czasie zajęć. Do najczęściej stosowanych metod należą: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Programy Aktywności Ch.Knilla, Poranny krąg, czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku, pedagogika zabawy, AAC – metoda komunikacji alternatywnej, aromaterapia, muzykoterapia, masaże relaksacyjne a także. Wśród stosowanych środków dydaktycznych najlepiej sprawdzają się materiały naturalne, najbliższe uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną. W czasie pracy nauczyciele koncentrują się wokół takich obszarów jak: sprawność motoryczna, samoobsługa, komunikacja, umiejętności poznawcze i umiejętności społeczne.

 

56965