Przejdź do treści
nabór
slajder1
slajder2
slajder3
Przejdź do stopki

Wolontariat

Treść

W 2005 roku mgr Jolanta Serwin nawiązała współpracę z Wyższym Seminarium Duchownym oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej i trwa ona do dziś. Polegała ona na zorganizowaniu dwa razy w miesiącu spotkań alumnów z młodzieżą naszego Ośrodka w ramach godzin pozalekcyjnych, którego celem było umożliwienie uczniom brania udziału w spotkaniach integracyjnych pogłębiających treści religijne oraz rekreacyjno-zabawowych.
Spotykaliśmy się by uczestniczyć we Mszy Świętej, spotkaniach formacyjnych, dyskusjach dotyczących zagadnień problemowych, z którymi borykają się młodzi ludzie. Młodzież mogła poznać podstawowe wiadomości związane z rokiem liturgicznym, przyjmowaniem sakramentów, modlić się i słuchać Pismo Święte. Spotkania uczyły młodzież świadomie przeżywać swoją wiarę, twórczo spędzać czas wolny.

W ramach integracji wychowanków ze środowiskiem współorganizowaliśmy z braćmi z Wyższego Seminarium Duchownego wycieczki do: Alwerni i Wygiełzowa Leżajska, Czernej i Alwerni za pieniądze uzyskane od sponsorów. Wycieczki piesze po okolicy (Dróżki Kalwaryjskie, Wyższe Seminarium Duchowne – ogniska i zabawy ruchowe).
Także we współpracy z braćmi zorganizowaliśmy Mszę Świętą na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, przeprowadzenie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.

Tematem rekolekcji w roku szkolnym 2014/2015 była Miłość Boga i bliźniego. Dla radosnego i bardziej owocnego przeżywania rekolekcji przygotowywaliśmy: oprawę liturgiczną Mszy Świętej, przedstawienie z udziałem uczniów o Miłosiernym Samarytaninie, konkurs z nagrodami. Od kilku lat oprócz dbałości o pokarm dla „ducha” staramy się zorganizować posiłek, który wzmocnił ciało. Był on konieczny do umożliwienia spokojnego trwania w programie rekolekcyjnym i łatwiejszego skupienia uwagi.

Efektami przeprowadzonych rekolekcji było zjednoczenie uczniów, zacieśnienie wzajemnej współpracy nauczycieli. Każdy mógł w nich znaleźć coś dla siebie. Pomogły one młodzieży w refleksji nad sobą, swoim życiem i przybliżyły do Jezusa.

 We wrześniu 2010 r mgr Sylwia Kempa nawiązała współpracę z mgr Barbarą Wróbel, pracującą w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej. Uczniowie SOSW spotykają się z wolontariuszami z ZS w czasie zajęć na pływalni. Pod opieką wolontariuszy z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa doskonalą swoje umiejętności. Taka forma spędzania czasu jest możliwa dzięki zaangażowaniu młodzieży z zaprzyjaźnionej szkoły. Młodzież udziela wsparcia i pomocy naszym wychowankom w czasie zajęć. Głównym celem tych spotkań jest integracja naszych uczniów z szerszym środowiskiem społecznym. Współpraca zaowocowała podpisaniem porozumienia o współpracy szkół w listopadzie 2011 roku. Wpłynęło to na rozszerzeniem oferty form współpracy. Między szkołami utrzymywany jest stały kontakt. Nauczyciele współpracują w zakresie dydaktyki i wychowania. Wolontariusze uczestniczą w imprezach kulturalnych na terenie naszego Ośrodka. Nasi uczniowie raz w miesiącu uczestniczą w zajęciach na pływalni. Dzięki wolontariuszom poznaliśmy zabytki i ciekawe miejsca w Suchej Beskidzkiej. W czasie zajęć kulinarnych w ZS, poznaliśmy tajniki zdrowego żywienia. Na terenie SOSW zorganizowaliśmy warsztaty "Igłą malowane", w czasie których nasi uczniowie wystąpili w roli ekspertów z zakresu haftu krzyżykowego. W ramach zajęć terenowych pokazaliśmy naszym kolegom Kalwarię Zebrzydowską i jej najcenniejsze zabytki.

Nasi uczniowie dwa razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach rekreacyjno- sportowych i integracyjnych prowadzonych na hali sportowej w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Efektywne przeprowadzenie tych zajęć nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczniowie pomagają w organizacji i przeprowadzeniu zajęć, wspierają podczas drogi z naszej szkoły na halę i z powrotem. W ramach współpracy uczniowie z Gimnazjum i Szkoły Podstawowej uczestniczą w imprezach organizowanych w Naszym Ośrodku.
Opiekun - Agnieszka Filek

56972